Blog

Yüz Hatlarına Göre Makyaj Teknikleri!

Yüz Hatlarına Göre Makyaj Teknikleri

Yüz Şekilleri ve Makyaj

İdeal güzelliğin ölçüleri klasik Yunandan çıkmıştır. Yunanlı sanatçılar eserlerinde mükemmel modeli yaratmışlardır: Yanaklarda genişleyip çenede incelen oval yüz. Bu oval yüz yüz şekilleri arasında ideal olarak benimsenmiştir. İdeal ölçülerdeki oval yüz saç dibinden çeneye kadar üç çeşit parçaya ayrılır: Saç dibinden kaşlara, kaşlardan burun ucuna ve burun ucundan çeneye kadardır. İdeal oval yüzün genişliği beş göz boyunda olmalıdır. Saç dibinden gözün dış ucuna kadar, gözün kendisi, gözün iç ucundan diğer gözün iç ucuna kadar, yine gözün kendisi ve gözün dış ucundan saç dibine kadar.

Dudağın ideal ölçüsü şöyledir: Tam karşıya baktığımızda, gözbebeklerinden aşağı inen düşey çizgi ağız kenarlarının ölçüsünü verir. Tüm bu ölçüler bize diğer yüz şekillerinin güzel olmadığını göstermez. Hatta kare yüze sahip bir kimse, oval yüze sahip bir kimseden daha güzel olabilir. Yapılması gereken diğer yüz şekillerini de ovale yaklaştırmaktır.

Yüz şekilleri şöyle gruplandırılır: Oval, kare, uzun, üçgen ve ters üçgen.

Yüz Hatlarına Göre Makyaj Teknikleri

yuz hatlarina gore makyaj teknikleriOval Yüz: Yüze fondöten sürüldükten sonra sürülen fondötenin 3 – 4 ton koyusu ile gölgeler uygulanmalıdır. Burada istenen yuvarlak yüzün yuvarlaklığını giderip yüzü ovale yaklaştırmaktır.

Yüzün alt kısmında kulak kenarlarından başlayarak alnın iki yanına gölge yapılmalıdır. Alt kısmında ise kulağın, yüze yapışan üst noktasından çeneye inen kavisli gölge ile kulak memesinden başlayarak yandan gözün dış ucuna doğru ve aşağıda yanak çukuruna inen üçgen şeklinde sürülmelidir. Kaşlara kavis yapılmalı, gözler ve kaş şekline göre boyanır.

Kare Yüz: Kare yüzde gölgelendirme iki kısımda yapılır.

Alnın ortasından ve saç dibinden başlayarak şakaklara doğru inen kavisli gölge alındaki köşeli şekli yumuşatır. Alt kısımda ise yine kulağın üst ucundan başlayarak çeneye inen yay şeklinde gölge yapılmalıdır. Gözün dış ucunun altına ve yanak kemiği üstüne ve çeneye de yüksek ışık tatbik edilmelidir. Allık yuvarlak yüzde olduğu gibi üçgen şeklinde sürülmelidir.

Uzun Yüz: Alnın dar, çenenin çok geniş olduğu yüz şeklidir. Mutlaka düzeltme gerekir. Fondöten alın hariç tüm yüze dağıtılmalıdır. Fondötenin bir ton açığı alna sürülür. Bu açık renk saç diplerine doğru ve şakakların altından normal fondötene iyice yayılmalıdır.

Fondötenin dört ton koyusu alınarak hemen kulak altından yanak çukuruna doğru kavisli bir şekilde ve aşağı çeneye doğru inerek gölgelendirilmelidir. Gölge çene altından boynun bir kısmına inerek dağıtılmalıdır. Eğer çenede çıkık bulunuyorsa koyu gölge yapılmalı ve çene altından boyna doğru yayılmalıdır. Allık ise elmacık kemiği üstüne sürülmelidir.

Ters Üçgen Yüz: Bir defa yüz alında geniş, çene kısmından darsa, burada alın kısmının daraltılıp çene kısmının genişletilmesi gerekir. Normal fondöten alın hariç yüzün diğer taraflarına sürülür. Alna fondötenin bir ton koyusu sürülüp iyice dağıtılır. Alnın iki yanına koyu gölgeler yapılarak alın yanlarından daraltılmalıdır. Fondötenin üç ton açığı ile yanak çukuruna ve kulaktan çeneye kadar highlight tatbik edilebilir. Yüksek ışık yüze iyice dağıtılmalı ve normal fondöten ile karıştırılmalıdır. Allık elmacık kemiği üzerinden, gözün dış ucuna doğru hafif kavisli bir şekilde sürülmelidir.